Η Living Prospects «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2007 και είναι εταιρεία συμβούλων που αναλαμβάνει την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων πράσινης οικονομίας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες σχετικές με την αστική, παράκτια (συμπεριλαμβανομένων σχετικών με τον τουρισμό πρωτοβουλιών), βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη.

Όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να αναπτύξουμε σημαντικές ικανότητες και ιδιαίτερη εμπειρία στην αποτελεσματική ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση έργων και αξιοποίηση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων πηγών και χορηγιών βοήθειας. Επιπλέον, παρέχουμε υποστήριξη σε φορείς σχετικά με διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων έργων, καθώς και τεχνογνωσία σε θέματα πολιτικής σε Υπουργεία και θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ (ΕΤΠ).

Τα έργα μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χωρών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, και της Ινδονησίας και επικεντρώνονται κυρίως στην πορεία προς μια πράσινη οικονομία ενώ διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Τέλος, ειδικευόμαστε σε όλα τα στάδια των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων της ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες επιχορήγησης της ΕΕ, σύμφωνα με το PRAG).  

Η Living Prospects ΕΠΕ είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Αριθμό 007341101000.

Μπορείτε να κατεβάσετε το προφίλ της εταιρείας μας εδώ.

Τα δυνατά μας σημεία

Ευελιξία

Aντιλαμβανόμαστε πλήρως το μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε, η εταιρία και το ανθρώπινο δυναμικό της, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα, λαμβάνοντας άμεσα και έγκαιρα όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και αναπροσαρμόζοντας το εκάστοτε σχέδιο δράσης.

Σχέση Εμπιστοσύνης

Προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με όσους μας επιλέγουν, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση και έγκαιρη επικοινωνία. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της εταιρίας αλλά και των μελών της. Οι στόχοι των πελατών μας αποτελούν και δικοί μας στόχοι.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Εγγυόμαστε την έγκαιρη και έγκυρη παράδοση των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η ομοιογένεια του προσωπικού μας σε θέματα συνεργασίας και ο μεθοδικός τρόπος λειτουργίας των τμημάτων μας συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας συμβάλλοντας στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.