Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ισορροπία Εργασίας-Ζωής 

Εδώ, ακολουθούμε τις αρχές της ισορροπημένης ζωής μεταξύ "εργασίας" και "ζωής". Η καριέρα μας και οι φιλοδοξίες μας συνυπάρχουν και δεν ανταγωνίζονται με την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο, την οικογένεια και την προσωπική ανάπτυξη.


Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Τα γραφεία είναι εγκαταστημένα σε ένα συγκρότημα υπερ-υψηλής τεχνολογίας το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα τοπικά κλιματικά χαρακτηριστικά.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτιρίου μας εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

  • Θερμική προστασία του κτιρίου το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, εφαρμόζοντας τεχνικές στο εξωτερικό περίβλημα του (μόνωση και αεροστεγανότητα των ανοιγμάτων του).
  • Χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του κτιρίου το χειμώνα και το φωτισμό του καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (βέλτιστος προσανατολισμός, ανοίγματα προς το νότο).
  • Προστασία του κτιρίου από τον καλοκαιρινό ήλιο, μέσω σκίασης και χρήσης ανακλαστικών χρωμάτων και επιφανειών.
  • Απομάκρυνση της θερμότητας που συσσωρεύεται το καλοκαίρι μέσα στο κτίριο προς τον περιβάλλοντα χώρο, χρησιμοποιώντας παθητικά συστήματα ψύξης και τεχνικές (φυσικό αερισμό).
  • Βελτίωση - ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο εσωτερικό του κτιρίου, έτσι ώστε το προσωπικό μας να εργάζεται άνετα και ευχάριστα (αύξηση της κυκλοφορίας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, αποθήκευση θερμότητας).
  • Εξασφάλιση ηλιακού ελέγχου για τον φυσικό φωτισμό του κτιρίου, έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής και ομοιόμορφα κατανεμημένος φωτισμούς στους εσωτερικούς χώρους.
  • Βελτίωση του μικροκλίματος γύρω από το κτίριο, με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των χώρων και εν γένει, του δομημένου περιβάλλοντος.


Πρακτικές Ανακύκλωσης

Εφαρμόζοντας μια top-down προσέγγιση, κάθε μέρα βελτιώνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να γίνουμε όλο και πιο πράσινοι. Μέσα από τη χρήση τελευταίων τεχνολογιών αρχειοθέτησης και τη δημιουργία τοπικού δικτύου, αποφεύγουμε τις άσκοπες εκτυπώσεις. Ανακυκλώνουμε όλα τα ρεύματα παραγόμενων απορριμμάτων μας και αναγομώνουμε τα μελάνια των εκτυπωτών μας. Ο εξοπλισμός και οι μπαταρίες που πλέον δεν μας χρειάζονται κατατίθενται με ασφάλεια στους προβλεπόμενους χώρους προγραμμάτων ανακύκλωσης.


Ευαισθησία σε θέματα Ενέργειας

Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας κεντρικό σύστημα ελέγχου κλίματος και χαμηλής κατανάλωσης, φιλικούς προς το περιβάλλον λαμπτήρες.


Βιωσιμότητα

Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μεταξύ πελάτη-εργοδότη-εργαζομένου μέσω της προώθησης των «πράσινων» συνηθειών μας που επικεντρώνονται στο φυσικό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις του πώς η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον.


Δεοντολογία

Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη διαμόρφωση στρατηγικών που ενισχύουν την διαφάνεια και την ορθή ανάπτυξη των εργαζομένων. Οι επιχειρηματικές πρακτικές, πολιτικές και ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των θεμάτων είναι χτισμένα γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Δουλεύουμε χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Χαιρετίζουμε όλους και προωθούμε μια ανοικτή κουλτούρα, καθώς και ένα διεπιστημονικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.


Διαφάνεια

Προωθούμε τη στρατηγική bottom-up στο εσωτερικό της εταιρείας, καθώς πιστεύουμε ότι βελτιώνει τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα. Πιστεύουμε ότι χαρακτηριζόμαστε από υψηλά επίπεδα διαφάνειας, ηθικής, ακρίβειας και καλών τρόπων.


Έμφαση στην Κοινωνία

Ο αντίκτυπος των υπηρεσιών μας θέλουμε να είναι μεγάλος, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος μας είναι να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Έτσι, στοχεύουμε στην εμπλοκή της κοινωνίας, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανησυχίες της και αντίστοιχα αυτή να κατανοήσει τις δικές μας. Ο τρόπος για να επιτύχουμε τους στόχους μας είναι μέσα από ανοιχτή διαβούλευση με τους τελικούς δικαιούχους των παραδοτέων και των υπηρεσιών μας.


Δέσμευση των εργαζομένων

Επενδύουμε στην συμμετοχή των εργαζομένων μας στην καινοτομία της εταιρείας μας και στις δημιουργικές της διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι μας είναι ο κινητήρας μας και το κίνητρο μας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.


Υγεία και Ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί προτεραιότητά μας. Ελέγχουμε τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας και επικοινωνούμε με τους εργαζομένους μας για θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλειά τους. Η εταιρεία μας παρέχει και διατηρεί ασφαλή εξοπλισμό και εξασφαλίζει ασφαλή χειρισμό παρέχοντας οδηγίες και επίβλεψη. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο και σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του, με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων, τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και τη διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας.