Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών. Με στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει, η Living Prospects Ε.Π.Ε. αξιοποιεί τις υψηλές δυνατότητες των μελών και των εξωτερικών συνεργατών της, οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με τη Μηχανική, τα Οικονομικά, την Περιφερειακή ανάπτυξη, την Παραγωγή, τις Νέες Τεχνολογίες και το Περιβάλλον.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της εταιρείας χαρακτηρίζονται για την ευελιξία και την κινητικότητά τους, έχοντας υλοποιήσει διεθνή έργα τόσο στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, όσο και σε λοιπές χώρες της Ε.Ε., καθώς και την Ασία και έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Έργων και Προγραμμάτων (π.χ. IPA Adriatic, Interreg – ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, IVC, Life, MED, Asia Pro Eco, Switch Asia, κ.λπ.).

 

Σπύρος Βασιλειάδης

Σπύρος Βασιλειάδης

Γενικός Διευθυντής & Εταίρος, Οικονομολόγος με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων (MSc.)
Λάουρα Βαβάλιου

Λάουρα Βαβάλιου

Σύμβουλος Περιβαλλοντικών & Αναπτυξιακών Έργων – Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Αστική Αναγέννηση

Πελαγία Τσαχάκη

Υπεύθυνη Υποστήριξης Υλοποίησης Διεθνών Έργων, Πτυχιούχος ιταλικής φιλολογίας (MSc),