Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία
Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια

ΕΡΓΑ ΣΕ: BULGARIA

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
SOSEDEE - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Διαχείρισης & Συναντήσεων του έργου SOSEDEE (D.1.2.2 Project Management & Project Meetings στο πλαίσιο του WP1 “Project Management and Coordination”) του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014 -2020 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Πολιτισμός & Κοινωνία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία, Ελλάδα 2018 Σε εξέλιξη
JOYNEET - Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης και Υποστήριξης της Τελικής Συνάντησης του Έργου JOYNEET του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 και των συνοδευτικών δράσεων σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
No Borders for Good Management - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συμφωνία με τη μελέτη καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στο νησί της Κέρκυρας, μεταξύ μικρομεσαίων ξενοδοχείων και των πελατών τους. Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για ετοιμασία σχεδίου δράσης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και εκπόνηση στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για συντονισμό του πακέτου εργασίας «Διαμόρφωση πολιτικών». Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς