Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία

ΕΡΓΑ ΣΕ: UNITED KINGDOM

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
CAI - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «“CITIZEN ARTIST INCUBATOR (CAI)” – WORK PACKAGE 2 . COMMUNICATION» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe – Culture 2014-2020 Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
JOYNEET - Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης και Υποστήριξης της Τελικής Συνάντησης του Έργου JOYNEET του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 και των συνοδευτικών δράσεων σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Citizen Artist Incubator - «Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Έργου CAI – Citizen Artist Incubator» του προγράμματος Creative Europe 2014-2020 Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς