Γαλάζια Ανάπτυξη Γαλάζια Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων
Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία

ΕΡΓΑ ΣΕ: ΕΥΡΩΠΗ

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
SOSEDEE - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Διαχείρισης & Συναντήσεων του έργου SOSEDEE (D.1.2.2 Project Management & Project Meetings στο πλαίσιο του WP1 “Project Management and Coordination”) του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014 -2020 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Πολιτισμός & Κοινωνία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία, Ελλάδα 2018 Σε εξέλιξη
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο «Β’ Φάση κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά εντός της ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων, Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Μαρίνα Φλοίσβου – Μελέτη Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος - Το έργο αφορά την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος των Εγκαταστάσεων του Πελάτη στη Μαρίνα Φλοίσβου. Το Ενεργειακό Αποτύπωμα θα εκτιμηθεί για το έτος 2016. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
MED TEESCHOOLS - Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον, Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. - Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βέλγιο, Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
MED PROteuS - Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του έργου PROteuS «PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED Γαλάζια Ανάπτυξη Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED PELAGOS - Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του έργου Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synergies in medterranean cOasts and iSlands / PELAGOS στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED CO-EVOLVE - Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP 1) για την υλοποίηση του έργου Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη του βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE του προγράμματος INTERREG MED Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον, Πολιτισμός & Κοινωνία, Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED Blue Islands - Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη Συνολική Διαχείριση του έργου Blue Islands (Overall Project Management) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED. Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία, Τουρισμός Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
POSEIDON MED II - Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού – Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “POSEIDON MED II” της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
CAI - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «“CITIZEN ARTIST INCUBATOR (CAI)” – WORK PACKAGE 2 . COMMUNICATION» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe – Culture 2014-2020 Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASEA-WAY - «Επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ''EA SEA-WAY” του προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013» Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Ημερολιά – Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου - «Εκπόνηση συνοπτικού επενδυτικού σχεδίου και επιστολής ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του λιμένα Ημερολιάς» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
JOYNEET - Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης και Υποστήριξης της Τελικής Συνάντησης του Έργου JOYNEET του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 και των συνοδευτικών δράσεων σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
MEDNETA - Αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ENPI Med “MEDNETA” και ειδικότερα της ποιότητας του έργου ως προς τους γενικούς και ειδικούς στόχους του, καθώς και του βαθμού επιτυχίας πραγματοποίησης των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8 και των τελικών παραδοτέων του έργου. Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός, Πολιτισμός & Κοινωνία Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ADRIATinn - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Κέρκυρας για την Υλοποίηση του Έργου ADRIATinn του προγράμματος IPA Adriatic 2007-2013 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Citizen Artist Incubator - «Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Έργου CAI – Citizen Artist Incubator» του προγράμματος Creative Europe 2014-2020 Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CARICA - “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης του έργου CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013” Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Δήμος Πρεσπών - Εκπόνηση σχεδίου αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με σκοπό βάσει των άρθρων 28 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
AdriFort - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ADRIFORT (Adriatic fortresses and military areas) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SMARTBUILT - Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου SmartBuilt, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASYCONNECTING - Υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας υλοποίησης λύσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται διασυνοριακά, στο πλαίσιο του έργου EASYCONNECTING, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος IPA Adriatic 2007 -2013. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ARGES - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Δράσης 2.2 “Events (Kick-off and Final), Press Conferences and Participation to International Fairs” / Συμμετοχή και υποστήριξη του ΟΛΠΑ στις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Έργου ARGES, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ARGES - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Δράσης 2.1 Project Communication Management– Διαχείριση Επικοινωνιακών Δράσεων του Έργου ARGES, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ARGES - Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποβοήθησης του ΟΛΠΑ ΑΕ στην υλοποίηση του έργου ARGES στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CUTS - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Δράσης: 1.3 «Διαχείριση Έργου» του έργου CUTS που υλοποιεί ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση Ελλάδα, Ιταλία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASYCONNECTING - Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον ΟΛΚΕ ΑΕ για την υλοποίηση του ΠΕ7 “Pilot Project for the development of intermodal centres in the PAO area” του έργου EASYCONNECTING. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SWITCH – ASIA II - Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην αξιολόγηση των προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SWITCH – Asia II 2014 Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον, Βιομηχανία, Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
adapt2change - Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης, συντονισμού και ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Ελλάδα 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΕΝΕΡΓΕΙΝ - Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Κύπρος 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Europeaid - Παροχή υπηρεσιών ειδικού, στο πλαίσιο του έργου “Technical Assistance for the Evaluation Committee of IPA 2010 Sustainable Civil Society”. Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βέλγιο 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Smartculture - Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου “SMARTCUL2RE – Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area” - Υποστήριξη υλοποίησης παραδοτέων 2.1, 2.2 και 3.3 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΜΕΡΟΛΙΑ - Παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασαφήνιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο λιμένας Ημερολιά, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Κέρκυρας, δύναται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. (World Villas Real Estate Ltd) Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ναυτιλία & Λιμένες, Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TPNM - Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου “Tourist Promotion to New Markets -TPNM” Πράσινη Οικονομία Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASYCONNECTING - Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης του έργου Europe-Adriatic Easy-Way Freight «EasyConnecting», στο πλαίσιο του προγράμματος IPA Adriatic 2007 -2013 Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
STAR - Υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του Έργου «Στατιστικά δίκτυα στον τομέα τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής S.T.A.R. (Statistical networks in tourism sector of Adriatic Region)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2007-2013» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Υλοποίηση και υποστήριξη των δράσεων 2.2 «Εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας της μεθοδολογίας του έργου», 2.4 «Σεμινάριο διάχυσης των αποτελεσμάτων στους παραγωγούς» και 2.5 «Συνδιοργάνωση τελικού συνεδρίου» του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του Προγράμματος «BIO OLEA-Utilization of biophenols from Olea Europea products – Olives, virgin olive oil and olive mill waste water» (Χρήση των βιοφαινολών από τα προϊόντα του είδους Olea europea – Ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείων), που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Υλοποίηση και υποστήριξη της Δράσης 2.1. “Προβολή” του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση και Δημοσιότητα” του Προγράμματος “BIO OLEA-Utilization of biophenols from Olea Europea products-Olives, virgin olive oil and olive mill waste water” (Χρήση των βιοφαινολών από τα προϊόντα του είδους Olea europea- Ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείων) που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Smartculture - Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου “SMARTCUL2RE – Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area” - Υλοποίηση υποστήριξης παραδοτέων 3.1 και 3.3 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
No Borders for Good Management - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συμφωνία με τη μελέτη καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στο νησί της Κέρκυρας, μεταξύ μικρομεσαίων ξενοδοχείων και των πελατών τους. Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
IPA - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση προτάσεων έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδότησης “Civil Society Grant Schemes Based on Standardized assessment Criteria”, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IPA 2011. (Κροατία) Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SoilPro - Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ετοιμασία σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία και τον περιορισμό της υποβάθμισης των εδαφών σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “LIFE08/ENV/IT/000428 SOILPRO – Monitoring for Soil Protection” Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ISCI - Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων – συναντήσεων – επικοινωνιακών γεγονότων της ΑΝΙΟΝ για την υλοποίηση του έργου “ISCI – Innovative Services to Strengthen Cooperation and Internationalization between SMEs in the field of Agro-food industry” με κωδ. MIS 902043, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-13, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση των Δράσεων 1.2 «Συντονισμός και συναντήσεις του έργου», 1.3 «Διαχείριση έργου και συντονισμός» του Προγράμματος «BIO OLEA – Utilization of biophenols from Olea Europea products – Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater». Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Adri-Seaplanes - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για το έργο με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού συνεργάτη του έργου «Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES)» στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013» Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για την παροχή επιστημονικών και νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεκμηρίωσης και συγγραφής εγγράφων για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής για την α. αγροτική ανάπτυξη β. υγεία, γ. Ναυτιλία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Μελέτες – Έρευνα Βέλγιο 2013 Σε εξέλιξη
CiELo - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου προς τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας (ΜΑΕΔΗΚ) για την υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης CiELo η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και σχετίζεται με την εκπόνηση ενός βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης διαδρομών φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και υπηρεσιών ‘Park and Ride’. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα, Ιταλία 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΥΠΕΚΑ - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου προς το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου “Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για τον προγραμματισμό, συντονισμό, παρακολούθηση και ωρίμανση των πράξεων που απαιτούνται για την έκδοση των κανονιστικών διατάξεων προς εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλων κανονιστικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Greenhouses - Προμήθεια και εγκατάσταση Πρότυπων Θερμοκηπιακών Μονάδων. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα Κύπρος 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ELOT 1435 - Εκπόνηση μελέτης «Μελέτη εισαγωγής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στην επιχείρηση Terra Editions – Παναγιώτης Χ. Αναγνωστάκος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για ετοιμασία σχεδίου δράσης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και εκπόνηση στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Υπηρεσίες υποστήριξης για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Θ.Χ.Π.Δ.Α. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ - Υπηρεσίες υποστήριξης για την λήψη Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και την υποστήριξη παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Adapt2change - Υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 “Adapting Agricultural Production to climate change and limited Water Supply” με αντικείμενο την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή στην έλλειψη παροχής υδάτων και εταίρους, το ΤΕΙ Λάρισας, Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Πειραιά και το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SoilPro - Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου ‘SOILPRO’ Πρόγραμμα LIFE+ 2008, με αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας των εδαφών και εταίρους το Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, Ιταλία (Επικεφαλής), τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
UNEP - Συγγραφή Έκθεσης Προόδου για την εκπόνηση 10ετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση (SCP). Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Γαλλία, Σουηδία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για συντονισμό του πακέτου εργασίας «Διαμόρφωση πολιτικών». Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Rimed - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το έργο RIMED της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Wasman - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το πρόγραμμα WASMAN της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Κύπρος, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΛΑΚΚΑ - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης – Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Έργων στο Δήμο Λάκκας Σουλίου. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στους τομείς α. κλιματική αλλαγή, ενέργεια και διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, β. Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων, της πολιτικής προστασίας και του τουρισμού, γ. Ναυτιλιακά θέματα και αλιεία, δ. Κοινή Αγροτική Πολιτική και αγροτική ανάπτυξη, ε. Προστασία καταναλωτή και δημόσια υγεία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βέλγιο 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Διοργάνωση κοινού θεματικού σεμιναρίου και συνάντηση εργασίας με θέμα: ‘Προσδιορισμός βέλτιστης κατανομής και αποτελεσματικής χρήσης πόρων κατά την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές’, στο πλαίσιο του έργου Interreg IVc ‘Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change’. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2009 Σε εξέλιξη
Adrion - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου ADRION, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Gipsy - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου GIPSY, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Switch - Διεθνείς συναντήσεις εργασίας SWITCH - Asia Networking Event στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία). Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Ενέργειες Δικτύωσης Γερμανία, Μαλαισία 2009 Σε εξέλιξη
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκπόνηση Μ.Π.Ε. και υποστήριξη στην διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησής του για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής στην ελεύθερη παραλία Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TEKA - Παροχή υπηρεσιών βάσει του γνωστικού αντικειμένου του αναδόχου. Παροχή υπηρεσιών για οικονομοτεχνικές μελέτες – μελέτες σκοπιμότητας τεχνικών έργων, διαχείρισης έργου και υπηρεσιών, μελέτες βιομηχανικές για προγραμματισμό – σχεδιασμό και λειτουργία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκτίμηση της Κατάστασης των Διαθέσιμων Περιβαλλοντικών Πόρων για τη διαμόρφωση της Ελεύθερης Πλαζ Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Integration - ‘Resource Conservation City Development Policies and their Effectiveness’. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Γερμανία 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την ίδρυση νέας Ανώνυμης Εταιρείας στο Δήμο Ηλιούπολης (ΔΕ.Π.Α.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΟΛΚΕ - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας για την προετοιμασία διακηρύξεων για σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ναυτιλία & Λιμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Business_plan - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητες και Διετές Σχέδιο Δράσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Η Αγία Ταβιθά» στο Δήμο Ηλιούπολης. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EuropeAid - Διεθνείς συναντήσεις εργασίας ‘EU-Asia Business and Environment Cooperation in LDCs’, Vientiane (Λάος). Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Βέλγιο, Λάος 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας και Διετές Σχέδιο Δράσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Ε.Δ.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TEKA - Παροχή υπηρεσιών βάσει του γνωστικού αντικειμένου του αναδόχου. Παροχή υπηρεσιών για οικονομοτεχνικές μελέτες – μελέτες σκοπιμότητας τεχνικών έργων, διαχείρισης έργου και υπηρεσιών, μελέτες βιομηχανικές για προγραμματισμό – σχεδιασμό και λειτουργία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Σε εξέλιξη
Pelagos - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου PELAGOS, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ISO-ΦΛΟΙΣΒΟΣ - Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 & Διαχείριση Περιβάλλοντος ISO 14001 για τη Μαρίνα Φλοίσβου. Ετήσιες εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Eco-Industrial Parks - Ανάπτυξη Oικο-Bιομηχανικών πάρκων (Eco-Industrial Parks) στην περιφέρεια Andhra Pradesh, Ινδία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Γερμανία, Ινδία 2007 Σε εξέλιξη
ArchiMed - Σχέδιο Δράσης & Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιωσιμότητα των Κέντρων Ανάπτυξης Πολιτιστικής Απασχόλησης και για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων στο Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου, Κ.Π. Interreg IIIB ArchiMed. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ETPA - Εκτέλεση μελέτης «Ανάδειξη Προγράμματος Δράσεων για την ανάδειξη ειδικών τουριστικών προορισμών» στο πλαίσιο των μελετών ωρίμανσης και προετοιμασίας ΕΤΠΑ από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2006 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς