Γαλάζια Ανάπτυξη Γαλάζια Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων
Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία

ΕΡΓΑ ΣΕ: ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο «Β’ Φάση κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά εντός της ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων, Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Μαρίνα Φλοίσβου – Μελέτη Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος - Το έργο αφορά την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος των Εγκαταστάσεων του Πελάτη στη Μαρίνα Φλοίσβου. Το Ενεργειακό Αποτύπωμα θα εκτιμηθεί για το έτος 2016. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
MED TEESCHOOLS - Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον, Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED PROteuS - Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του έργου PROteuS «PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED Γαλάζια Ανάπτυξη Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED PELAGOS - Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του έργου Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synergies in medterranean cOasts and iSlands / PELAGOS στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
POSEIDON MED II - Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού – Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “POSEIDON MED II” της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
EASEA-WAY - «Επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ''EA SEA-WAY” του προγράμματος IPA ADRIATIC 2007-2013» Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Ημερολιά – Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου - «Εκπόνηση συνοπτικού επενδυτικού σχεδίου και επιστολής ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του λιμένα Ημερολιάς» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
MEDNETA - Αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ENPI Med “MEDNETA” και ειδικότερα της ποιότητας του έργου ως προς τους γενικούς και ειδικούς στόχους του, καθώς και του βαθμού επιτυχίας πραγματοποίησης των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8 και των τελικών παραδοτέων του έργου. Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός, Πολιτισμός & Κοινωνία Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ADRIATinn - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Κέρκυρας για την Υλοποίηση του Έργου ADRIATinn του προγράμματος IPA Adriatic 2007-2013 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Citizen Artist Incubator - «Υπηρεσίες Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Έργου CAI – Citizen Artist Incubator» του προγράμματος Creative Europe 2014-2020 Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CARICA - “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης του έργου CARICA στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic CBC 2007-2013” Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Δήμος Πρεσπών - Εκπόνηση σχεδίου αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με σκοπό βάσει των άρθρων 28 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
AdriFort - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ADRIFORT (Adriatic fortresses and military areas) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASYCONNECTING - Υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας υλοποίησης λύσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται διασυνοριακά, στο πλαίσιο του έργου EASYCONNECTING, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος IPA Adriatic 2007 -2013. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
EASYCONNECTING - Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον ΟΛΚΕ ΑΕ για την υλοποίηση του ΠΕ7 “Pilot Project for the development of intermodal centres in the PAO area” του έργου EASYCONNECTING. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΕΝΕΡΓΕΙΝ - Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Κύπρος 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΜΕΡΟΛΙΑ - Παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασαφήνιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο λιμένας Ημερολιά, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Κέρκυρας, δύναται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. (World Villas Real Estate Ltd) Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ναυτιλία & Λιμένες, Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SoilPro - Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ετοιμασία σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία και τον περιορισμό της υποβάθμισης των εδαφών σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “LIFE08/ENV/IT/000428 SOILPRO – Monitoring for Soil Protection” Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Adri-Seaplanes - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για το έργο με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού συνεργάτη του έργου «Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES)» στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013» Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για την παροχή επιστημονικών και νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεκμηρίωσης και συγγραφής εγγράφων για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής για την α. αγροτική ανάπτυξη β. υγεία, γ. Ναυτιλία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Μελέτες – Έρευνα Βέλγιο 2013 Σε εξέλιξη
CiELo - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου προς τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας (ΜΑΕΔΗΚ) για την υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης CiELo η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και σχετίζεται με την εκπόνηση ενός βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης διαδρομών φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και υπηρεσιών ‘Park and Ride’. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα, Ιταλία 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Greenhouses - Προμήθεια και εγκατάσταση Πρότυπων Θερμοκηπιακών Μονάδων. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα Κύπρος 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Rimed - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το έργο RIMED της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Wasman - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το πρόγραμμα WASMAN της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Κύπρος, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΛΑΚΚΑ - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης – Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Έργων στο Δήμο Λάκκας Σουλίου. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Adrion - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου ADRION, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Gipsy - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου GIPSY, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκπόνηση Μ.Π.Ε. και υποστήριξη στην διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησής του για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής στην ελεύθερη παραλία Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκτίμηση της Κατάστασης των Διαθέσιμων Περιβαλλοντικών Πόρων για τη διαμόρφωση της Ελεύθερης Πλαζ Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την ίδρυση νέας Ανώνυμης Εταιρείας στο Δήμο Ηλιούπολης (ΔΕ.Π.Α.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας και Διετές Σχέδιο Δράσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Ε.Δ.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Pelagos - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση του έργου PELAGOS, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς