Γαλάζια Ανάπτυξη Γαλάζια Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια
Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία

ΕΡΓΑ ΣΕ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
Μαρίνα Φλοίσβου – Μελέτη Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος - Το έργο αφορά την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης του Ενεργειακού Αποτυπώματος των Εγκαταστάσεων του Πελάτη στη Μαρίνα Φλοίσβου. Το Ενεργειακό Αποτύπωμα θα εκτιμηθεί για το έτος 2016. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
MED TEESCHOOLS - Transferring Energy Efficiency in Mediterranean SCHOOLS Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον, Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED PELAGOS - Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του έργου Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synergies in medterranean cOasts and iSlands / PELAGOS στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
POSEIDON MED II - Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού – Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “POSEIDON MED II” της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Σε εξέλιξη
Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. - Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βέλγιο, Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CUTS - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Δράσης: 1.3 «Διαχείριση Έργου» του έργου CUTS που υλοποιεί ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση Ελλάδα, Ιταλία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
adapt2change - Τεχνική υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης, συντονισμού και ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Ελλάδα 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΕΝΕΡΓΕΙΝ - Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Κύπρος 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SoilPro - Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ετοιμασία σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία και τον περιορισμό της υποβάθμισης των εδαφών σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “LIFE08/ENV/IT/000428 SOILPRO – Monitoring for Soil Protection” Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Greenhouses - Προμήθεια και εγκατάσταση Πρότυπων Θερμοκηπιακών Μονάδων. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Μελέτες – Έρευνα Κύπρος 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για ετοιμασία σχεδίου δράσης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και εκπόνηση στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Adapt2change - Υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 “Adapting Agricultural Production to climate change and limited Water Supply” με αντικείμενο την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή στην έλλειψη παροχής υδάτων και εταίρους, το ΤΕΙ Λάρισας, Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Πειραιά και το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος, Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SoilPro - Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου ‘SOILPRO’ Πρόγραμμα LIFE+ 2008, με αντικείμενο την παρακολούθηση της ποιότητας των εδαφών και εταίρους το Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, Ιταλία (Επικεφαλής), τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Σικελίας, καθώς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος REGIOCLIMA για συντονισμό του πακέτου εργασίας «Διαμόρφωση πολιτικών». Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στους τομείς α. κλιματική αλλαγή, ενέργεια και διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, β. Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων, της πολιτικής προστασίας και του τουρισμού, γ. Ναυτιλιακά θέματα και αλιεία, δ. Κοινή Αγροτική Πολιτική και αγροτική ανάπτυξη, ε. Προστασία καταναλωτή και δημόσια υγεία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βέλγιο 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Regioclima - Διοργάνωση κοινού θεματικού σεμιναρίου και συνάντηση εργασίας με θέμα: ‘Προσδιορισμός βέλτιστης κατανομής και αποτελεσματικής χρήσης πόρων κατά την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές’, στο πλαίσιο του έργου Interreg IVc ‘Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change’. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Αστικό Περιβάλλον Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2009 Σε εξέλιξη
EuropeAid - Διεθνείς συναντήσεις εργασίας ‘EU-Asia Business and Environment Cooperation in LDCs’, Vientiane (Λάος). Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Βέλγιο, Λάος 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς