Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων

ΕΡΓΑ ΣΕ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης με τίτλο «Β’ Φάση κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά εντός της ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων, Γαλάζια Ανάπτυξη Ναυτιλία & Λιμένες Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Ημερολιά – Εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου - «Εκπόνηση συνοπτικού επενδυτικού σχεδίου και επιστολής ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του λιμένα Ημερολιάς» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
AdriFort - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο ADRIFORT (Adriatic fortresses and military areas) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Αλβανία, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SMARTBUILT - Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου SmartBuilt, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Smartculture - Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου “SMARTCUL2RE – Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area” - Υποστήριξη υλοποίησης παραδοτέων 2.1, 2.2 και 3.3 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΜΕΡΟΛΙΑ - Παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασαφήνιση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο λιμένας Ημερολιά, που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Κέρκυρας, δύναται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. (World Villas Real Estate Ltd) Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ναυτιλία & Λιμένες, Τουρισμός Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Russian Federation 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
STAR - Υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του Έργου «Στατιστικά δίκτυα στον τομέα τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής S.T.A.R. (Statistical networks in tourism sector of Adriatic Region)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 2007-2013» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Smartculture - Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου “SMARTCUL2RE – Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area” - Υλοποίηση υποστήριξης παραδοτέων 3.1 και 3.3 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CiELo - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου προς τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας (ΜΑΕΔΗΚ) για την υποστήριξη της διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης CiELo η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και σχετίζεται με την εκπόνηση ενός βιώσιμου σχεδίου ανάπτυξης διαδρομών φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και υπηρεσιών ‘Park and Ride’. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα, Ιταλία 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ELOT 1435 - Εκπόνηση μελέτης «Μελέτη εισαγωγής Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στην επιχείρηση Terra Editions – Παναγιώτης Χ. Αναγνωστάκος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435» Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Υπηρεσίες υποστήριξης για τη λήψη επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Θ.Χ.Π.Δ.Α. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ - Υπηρεσίες υποστήριξης για την λήψη Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και την υποστήριξη παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδίου σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2011 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΛΑΚΚΑ - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης – Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών Έργων στο Δήμο Λάκκας Σουλίου. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκπόνηση Μ.Π.Ε. και υποστήριξη στην διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησής του για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής στην ελεύθερη παραλία Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TEKA - Παροχή υπηρεσιών βάσει του γνωστικού αντικειμένου του αναδόχου. Παροχή υπηρεσιών για οικονομοτεχνικές μελέτες – μελέτες σκοπιμότητας τεχνικών έργων, διαχείρισης έργου και υπηρεσιών, μελέτες βιομηχανικές για προγραμματισμό – σχεδιασμό και λειτουργία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΒΑΡΚΙΖΑ - Εκτίμηση της Κατάστασης των Διαθέσιμων Περιβαλλοντικών Πόρων για τη διαμόρφωση της Ελεύθερης Πλαζ Βάρκιζας. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Integration - ‘Resource Conservation City Development Policies and their Effectiveness’. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Αστικό Περιβάλλον Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Γερμανία 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για την ίδρυση νέας Ανώνυμης Εταιρείας στο Δήμο Ηλιούπολης (ΔΕ.Π.Α.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΟΛΚΕ - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας για την προετοιμασία διακηρύξεων για σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Ναυτιλία & Λιμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Business_plan - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητες και Διετές Σχέδιο Δράσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Η Αγία Ταβιθά» στο Δήμο Ηλιούπολης. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας και Διετές Σχέδιο Δράσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Ε.Δ.ΗΛ.). Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Ελλάδα 2008 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TEKA - Παροχή υπηρεσιών βάσει του γνωστικού αντικειμένου του αναδόχου. Παροχή υπηρεσιών για οικονομοτεχνικές μελέτες – μελέτες σκοπιμότητας τεχνικών έργων, διαχείρισης έργου και υπηρεσιών, μελέτες βιομηχανικές για προγραμματισμό – σχεδιασμό και λειτουργία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Σε εξέλιξη
ISO-ΦΛΟΙΣΒΟΣ - Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 & Διαχείριση Περιβάλλοντος ISO 14001 για τη Μαρίνα Φλοίσβου. Ετήσιες εσωτερικές επιθεωρήσεις. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Eco-Industrial Parks - Ανάπτυξη Oικο-Bιομηχανικών πάρκων (Eco-Industrial Parks) στην περιφέρεια Andhra Pradesh, Ινδία. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Βιομηχανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Γερμανία, Ινδία 2007 Σε εξέλιξη
ArchiMed - Σχέδιο Δράσης & Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιωσιμότητα των Κέντρων Ανάπτυξης Πολιτιστικής Απασχόλησης και για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών προϊόντων στο Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου, Κ.Π. Interreg IIIB ArchiMed. Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Πολιτισμός & Κοινωνία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2007 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ETPA - Εκτέλεση μελέτης «Ανάδειξη Προγράμματος Δράσεων για την ανάδειξη ειδικών τουριστικών προορισμών» στο πλαίσιο των μελετών ωρίμανσης και προετοιμασίας ΕΤΠΑ από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2006 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς