Περιγραφή Έργου

Το έργο Adri-SEAPLANES, το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «IPA Adriatic 2007-2013», έχει ως στόχο την δημιουργία μιας σταθερής διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών της Αδριατικής που ανήκουν στα κράτη της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Κροατίας και του Μαυροβουνίου, μέσω ενός σταθερού δικτύου υδροπλάνων. Το Έργο εξετάζει - μεταξύ άλλων - ζητήματα υποδομών, λειτουργίας και κανονιστικών όρων που αφορούν στις γραμμές υδροπλάνων στην Αδριατική αλλά και γενικότερα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 2.319.000,00 ευρώ (συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ κατά 85%, ήτοι 1.971.150 ευρώ) ενώ η σύνθεση του εταιρικού του σχήματος είναι η εξής: Επαρχία Τέραμο Ιταλίας (Επικεφαλής εταίρος), Λιμενική Αρχή Μπρίντιζι Ιταλίας, Λιμενική Αρχή Μπαρ Μαυροβουνίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Περιφέρεια Πούλια Ιταλίας/ Συμβούλιο για τις μεταφορές και Επικοινωνίας, Λιμάνι Αυλώνας Αλβανίας, Λιμενική Αρχή της Πούλα (Κροατία), Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ιταλίας, Υπουργείο Μεταφορών, Λιμενικών Σχέσεων και τηλεπικοινωνιών Μαυροβουνίου.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αντικείμενο των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή είναι η παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου στο πλαίσιο του έργου Adri-SEAPLANES και συγκεκριμένα η υλοποίηση των εξής υποέργων: Υποέργο Ι: Υποστήριξη της παρακολούθησης διαχείρισης και υλοποίησης (Π.Ε. 1.1 & 1.2) Υποέργο ΙΙ: Υλοποίηση ενεργειών προβολής για την προώθηση των δράσεων (Π.Ε. 2.1, 2.2 & 2.3) Υποέργο ΙΙΙ: Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης (Π.Ε. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.4) Υποέργο IV: Γενικό σχέδιο της πιλοτικής εφαρμογής για τη γραμμή υδροπλάνων της Αδριατικής (Π.Ε. 4.1, 4.2 & 4.3) Υποέργο V: Πιλοτική δοκιμή (Π.Ε. 5.2 & 5.3)