Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην εκπόνηση «Μελέτης Εισαγωγής Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435» στην εταιρεία TerraEditions – Π.Χ. Αναγνωστάκος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το πρότυπο ΕΛΟΤ και τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της εταιρείας σχετικά με τα στοιχεία της επιχείρησης που αφορούν σε αυτό.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αρχικά, έγινε ο προσδιορισμός των απαιτήσεων αναδιοργάνωσης της επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 αφού είχε προηγηθεί ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Ακολούθησε ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο και τέλος η υποστήριξη της εφαρμογής.