Περιγραφή Έργου

Το έργο αναφέρεται στη διοργάνωση εκδηλώσεων – συναντήσεων δικτύωσης (networking events) για την υποστήριξη της επιτυχούς υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα SWITCH – ASIA. Υλοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της  Μαλαισίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε., της Μονάδας Δικτύωσης (NetworkingFacility) του προγράμματος SWITCH-Asia, εκπροσώπων των υλοποιούμενων έργων, καθώς και εμπειρογνωμόνων. O βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση αντιπροσώπων από έργα του προγράμματος αυτού για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των εν εξελίξει έργων και της βελτίωσης του προγράμματος συνολικά.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που αναλήφθηκαν και παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έργου, από την Living Prospects Ε.Π.Ε., είναι οι εξής:
  • Μελέτη των απαραίτητων τεχνικών εγγράφων για τη δημιουργία του προγράμματος (agenda) της συνάντησης και παροχή πληροφόρησης στους λοιπούς εμπειρογνώμονες που εργάζονταν για την ίδια συνάντηση και σκοπό.
  • Συνεργασία με άλλους εμπειρογνώμονες στην προσαρμογή των τελικών λεπτομερειών του προγράμματος και της μεθοδολογίας, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.
  • Λήψη πληροφοριών από τους λοιπούς εμπειρογνώμονες πριν από την έναρξη της συνάντησης στην Κουάλα Λουμπούρ και ενημέρωση – προσαρμογή της μεθοδολογίας που είχε σχεδιαστεί.
  • Διευκόλυνση των παράλληλων εργαστηρίων (workshops), σύμφωνα με τη μεθοδολογία, που είχε συμφωνηθεί με τους λοιπούς εμπειρογνώμονες.
Περίληψη των πορισμάτων και προτάσεων ενός από τα εργαστήρια (workshops) και περιγραφή αυτών με λεπτομέρειες στον υπεύθυνο για τη συγγραφή της τελικής έκθεσης εμπειρογνώμονα.