Περιγραφή Έργου

Το έργο “Tourist Promotion to New Markets -TPNM” που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Cross-Border Programme Greece-Albania 2007-2013 from neightbourhood to Partnership, στόχο έχει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να απορροφήσει μέρος της μεγάλης επερχόμενης τουριστικής αγοράς από την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα την σχέση των χωρών, Αλβανίας και Ελλάδας.

Πέραν αυτού, στοχέυει στην ενίσχυση του τουριστικού επιχειρηματικου δεσμού των δύο χωρών, Ελλάδας - Αλβανίας. Για το σκοπό αυτό, πέντε φορείς από των χωρών αυτών ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός ενιαίου τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής, ικανή να διεγείρει την τουριστική ανάπτυξη.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρία υπηρεσίες στο πλαίσιο του TPNM, συνοψίζονται ως εξής:
  • Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των αποφάσεων των συναντήσεων με τη μορφή αναφοράς προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας αρχής - Εκπόνηση δύο αναφορών προόδου, ενός σχεδίου δράσης, ενός σχεδίου διάχυσης, ενός σχεδίου επικοινωνίας και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
  • Πλήρης διοργάνωση διασυνοριακού συνεδρίου στην Κέρκυρα με αναφορά και καταγραφή των αποτελεσμάτων και την φωτογραφική κάλυψη αυτού.