ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Πολύ-θεματική προσέγγιση ζητημάτων με χρήση πολύ-επιστημονικής ανάλυσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΛΙΜΕΝΕΣ

Θαλάσσιες μεταφορές και γενικότερη ναυτιλιακή οικονομική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης λιμένων και υδατοδρομίων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοπικές αστικές συνθήκες, πόροι - όπως ενέργεια, νερό, τρόφιμα και ορθή διοχέτευση απορριμμάτων, αποβλήτων  εκπομπών και θορύβων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βελτίωση του εδάφους, των ιδιοτήτων του, των πρακτικών συγκομιδής, της πρωτογενούς οικονομίας και των τεχνολογιών παραγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρωτοποριακές ιδέες και ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών. Ώθηση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προώθηση των τεχνικών και πνευματικών δημιουργημάτων και ισχυροποίηση των αξιών, παραδόσεων, μόρφωσης και αισθητικής περιοχών με έμφαση στην κοινωνία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μοντέλων και υποστήριξη μονάδων, οργανισμών και υπηρεσιών στην παραγωγή σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βελτίωση και βελτιστοποίηση της δευτερογενούς παραγωγής και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ