Υποστήριξη της ανάπτυξης της πρωτογενούς οικονομίας και των τεχνολογιών παραγωγής.