Ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών και υποστήριξη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογικής καινοτομίας. Ώθηση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών.