Σχεδιασμός και υποστήριξη υλοποίησης έργων θαλάσσιων μεταφορών και πολύπλευρη υποστήριξη της ναυτιλιακής οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης λιμένων και υδατοδρομίων.