Προώθηση των τεχνικών και πνευματικών δημιουργημάτων και ισχυροποίηση των αξιών, παραδόσεων, μόρφωσης και αισθητικής περιοχών με έμφαση στην κοινωνία.