Ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών μοντέλων και υποστήριξη μονάδων, οργανισμών και υπηρεσιών στην παραγωγή σχεδίων τουριστικής ανάπτυξης.