Η Living Prospects αναλαμβάνει, μέσω στοχευμένων και μεθοδικών ενεργειών, την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων για την αύξηση της προβολής των ίδιων αλλά και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν στο πλαίσιο των έργων στα οποία συμμετέχουν.

Ενδεικτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Διοργάνωση και υποστήριξη διαβουλεύσεων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης σχετικών με αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, τουριστικά και άλλα θέματα
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής εκστρατείας (communication planning) και υπηρεσιών τύπου (συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ κ.ά.)
  • Δημιουργία και συντήρηση σελίδων σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
  • Υπηρεσίες μετάφρασης – διερμηνείας επικοινωνιακών γεγονότων και υλικού
  • Υποστήριξη επικοινωνιακών δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Υλοποίηση ενεργειών προβολής/ προώθησης/ διάχυσης αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων