Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, απόφοιτη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (2014), με τμήμα των σπουδών της να έχει πραγματοποιηθεί στο University of Groningen, στην Ολλανδία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Αστική Αναγέννηση από το University College London (UCL), Bartlett School of Planning (2017) και πρώην υπότροφος του Αχιλλοπούλειου Ιδρύματος.

Από τον Μάρτιο του 2021 εργάζεται ως Σύμβουλος Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Έργων για τη Living Prospects Ltd. Στο παρελθόν απασχολήθηκε στο δίκτυο OTA για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο “CIVINET CY-EL”, συμμετέχοντας στην εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας για δήμους, στη συγγραφή και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων και στην παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων (Interreg MED, Horizon, Actors of Urban Change). Παλαιότερα είχε εργαστεί ως Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Project Facilitator στο χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας». Άλλα πολύτιμα βήματα στην εργασιακή της σταδιοδρομία ήταν η πρακτική άσκηση σε μια σειρά οργανισμών του ιδιωτικού, δημοσίου και τρίτου τομέα.

Διαθέτει πολύ καλές οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι άριστος χρήστης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου), καλός χρήστης της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο C1) καθώς επίσης και έμπειρος χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών (γνώστης Autocad, ArcGIS, Ms Office, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator).