Οικονομολόγος, κατέχει Πτυχίο Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2008 εργάζεται στον Συμβουλευτικό τομέα ως Project Manager Ευρωπαϊκών και Εθνικών Χρηματοδοτούμενων έργων (π.χ. BALKAN-MED, INTERREG MED, ADRION, INTERREG Greece-Italy, INTERREG Greece-Cyprus, ENI, Erasmus+ etc.) με αντικείμενο την Καινοτομία, τη Βιωσιμότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπου οι τελικοί δικαιούχοι είναι Αναπτυξιακές, Επιμελητήρια, Δημόσιοι Φορείς και Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από αυτή τη θέση, η επαγγελματική της εμπειρία εστιάζεται στη διαχείριση, στο συντονισμό και στην υλοποίηση πολύπλοκων και απαιτητικών έργων καθώς και στην εφαρμογή πολυάριθμων τομεακών μελετών στους τομείς της Ενέργειας & του Περιβάλλοντος, των ΤΠΕ, των Τροφίμων και ποτών, των Μεταφορών, της Ναυτιλίας, των Πολιτιστικών & Δημιουργικών βιομηχανιών. Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων Επιχειρηματικών Σχεδίων, Σχεδίων και Μελετών Σκοπιμότητας, Εκπαιδευτικού υλικού και διοργάνωσης Eκδηλώσεων δικτύωσης και εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί για την KiNNO – Knowledge and Innovation Intermediaries, την Innovalia Consulting, τη Vodafone Telecommunications, τον Ραδιοφωνικό σταθμό Galaxy 92FM και την Société Générale Bank-Τράπεζα Πειραιώς. Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάζεται στην εταιρεία Living Prospects Ltd, ως Σύμβουλος και Υπεύθυνη Μάρκετινγκ όπου ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων Εδαφικής Συνεργασίας στον τομέα του Περιβάλλοντος, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας καθώς και με την προετοιμασία, συγγραφή και υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.