Απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακαδημαϊκή και εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, στην Ολλανδία και στην Ιαπωνία. Επιπλέον γνώσεις στην τοπική εφαρμογή των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs), που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Local Pathways Fellowship programme του Sustainable Development Solutions Network (SDSN) – Youth, πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Τομείς εξειδίκευσης και ερευνητικού ενδιαφέροντος: χωροταξία, πολεοδομία, βιώσιμη ανάπτυξη, αστική ανθεκτικότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προσαρμογή με βάση τα οικοσυστήματα, συμμετοχικός σχεδιασμός, προσέγγιση του placemaking.

 

Η Κωνσταντίνα έχει δεξιότητες στην έρευνα και στην επικοινωνία, στα πλαίσια εργασίας της στο Κέντρο Έρευνας και Κοινωνικής Καινοτομίας – ΕΜΙ, και στην πολεοδομική εταιρία Stipo, στην Ολλανδία. Ως junior σύμβουλος στην Living Prospects Ltd, έχει εμπλουτίσει τις γνώσεις της στην διαχείριση έργων και προγραμμάτων, καθώς παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, όπως το έργο Switch 2 Green & Water Facilities.