Περιγραφή Έργου

Υποστήριξη παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09/ENV/GR/000296 “Adapting Agricultural Production to climate change and limited Water Supply” (Adapt2Change) με αντικείμενο την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή στην έλλειψη παροχής υδάτων και εταίρους, το ΤΕΙ Λάρισας, Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Πειραιά και το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση. Στόχος του Adapt2Change είναι η παρουσίαση της προσαρμογής της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα Adapt2Change ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει 48 μήνες. Η επίδειξη των πρακτικών προσαρμογής της γεωργικής παραγωγή στην κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με την κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων πλήρως αυτοματοποιημένων υδροπονικών θερμοκηπίων τροποποιημένου τοξωτού τύπου, συνολικού εμβαδού 870 τ.μ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε. συνεργάζεται με το ΤΕΙ Λάρισας στα πλαίσια του έργου Adapt2Change, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και εκπόνηση απαιτούμενων εγγράφων για την παρακολούθηση, διαχείριση, και συντονισμό του έργου, ως ανωτέρω (συμβ.Α), με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.