Εξειδίκευση

Η ανάπτυξη γης και ακινήτων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία δραστηριοποίησης Ελλήνων και ξένων επενδυτών – εταιριών και ιδιωτών. Η αξιοποίηση μονάδων γης και η κατασκευή ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη ήδη υφιστάμενων ακινήτων, απαιτούν κατάλληλο σχεδιασμό και ενέργειες υλοποίησης. Σημαντική είναι η τόνωση στρατηγικών τομέων της εθνικής οικονομίας, με κυρίαρχο τον τουρισμό, από τέτοιου είδους δράσεις. Για τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη γης και ακινήτων, υπάρχει μια σειρά απαραίτητων ενεργειών (εκπόνηση μελετών, περιβαλλοντική αδειοδότηση, έρευνα αγοράς, ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου) οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία κι εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Living Prospects, με την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων, έχει συνεργαστεί με πληθώρα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, με αντικείμενο την ανάπτυξη γης και ακινήτων (αξιοποίηση και ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων, ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, ανάπτυξη τουριστικών μονάδων κ.ά.).

Υπηρεσίες

Μέσω της εμπειρίας μας και της εξειδίκευσής μας στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, μπορούμε και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες με απόλυτο στόχο την επιτυχή υλοποίηση της επένδυσης των πελατών μας.

 

 

Σχετικά Έργα

SMARTBUILT

AdriFort

Smartculture

STAR

Imerolia

Υ.Π.Ε.Κ.Α - Παροχή εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

CiElo

ELOT 1435

Θεοδοσιάδης

Θεραπευτήριο

Βάρκιζα

Λάκκα Σουλίου

Ηλιούπολη

Integration - "Resource Conservation City Development Policies and their Effectiveness"

ETPA - Promotion of an Action Plan for the promotion of specific tourist destinations