Περιγραφή Έργου

Το έργο SMARTBUILT, (Structural Monitoring of ARTistic and historical BUILding Testimonies), αποσκοπεί στην παροχή στα τεχνικά στελέχη αφενός των Δήμων του Τράνι και της Κέρκυρας (δύο περιοχές με μέσο επίπεδο σεισμικής επικινδυνότητας και υψηλή πυκνότητα πληθυσμού) και αφετέρου του “Regional Direction for the Cultural and Landscape Heritage of Puglia”, μερικών αναντικατάστατων εργαλείων κατάρτισης για την ανάπτυξη και/ή την επικύρωση των προγραμμάτων δομικής αποκατάστασης και σεισμικής αποκατάστασης των ιστορικών κτιρίων.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - καινοτόμες σύγχρονες περιγραφές των βασικώνπαραγόντων για τη μοντελοποίηση τρωτότητας των ιστορικών κτιρίων που προκαλείται από δυναμικά φορτία και μια εκτεταμένη ανάλυση των γενικών αρχών που θα πρέπει να πληρούνται από τις μεθοδολογίες εκτίμησης τρωτότητας των κτιρίων. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα υβριδικό μοντέλο για τη μέτρηση της κτιριακήςτρωτότητας που προκαλείται από ισχυρές δονήσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα ναπροβλέψει με ακρίβεια τη συμπεριφορά μιας κτιριακής κατασκευής ως αντίδραση σεαπρόβλεπτες μεθόδους καταπόνησης.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου, αναπτύχθηκε ένα βιβλίο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με τίτλο «HISTORICAL CENTRES AMONG CULTURE, ART AND TECNIQUES :THE CASE STUDY OF CORFU». Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία ανέλαβε την υποστήριξη του έργου συνολικής γραφιστικής επιμέλειας συγγράμματος στο πλαίσιο του έργου SmartBuilt, ως εξής:
  1. Γραφιστική έρευνα, μελέτη, σύνταξη, επιμέλεια, τελικό σχεδιασμό και παράδοση του συγγράμματος προς εκτύπωση.
  2. Εκτύπωση και τελική παράδοση 300 αντιτύπων του συγγράμματος.