Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον ΟΛΚΕ ΑΕ με στόχο την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης (feasibility study) με τίτλο «Β’ Φάση κατασκευής τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά εντός της ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας».

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η Living Prospects ολοκλήρωσε την : Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με τίτλο «Β’ Φάση κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Σπηλιά εντός της ζώνης του παλαιού λιμένα Κέρκυρας, Ν. Κέρκυρας», μέσω:
  • Διαβούλευσης με τα στελέχη του ΟΛΚΕ ΑΕ
  • Συγκέντρωσης απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
  • Σύνταξης και παράδοσης της οικονομοτεχνικής μελέτης στον ΟΛΚΕ ΑΕ