Περιγραφή Έργου

Το έργο είναι τμήμα της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Οικο – Βιομηχανικές Πολιτείες στην Andhra Pradesh», η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από το Ινδο – Γερμανικό Πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Περιβαλλοντική Διαχείριση», (“Advisory Services in Environmental Management” – ASEM) σε συνεργασία με την Εταιρία Βιομηχανικών υποδομών της Andhra Pradesh (APIIC), την κορυφαία εταιρία διευκόλυνσης βιομηχανικών επενδύσεων και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών της Andhra Pradesh. Η APIIC συνεργάστηκε με το Ινδο - γερμανικό Ινστιτούτο Προηγμένης Εκπαίδευσης (IGIAT) για την παροχή κατάρτισης προς τους υπαλλήλους από την APIIC και από την Αρχή Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA). Ειδικότερα, η IGIAT υποστήριξε την APIIC στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση και την ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών, και διευκόλυνε τους υπαλλήλους της στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υφιστάμενων και των προτεινόμενων βιομηχανικών περιοχών στην AndhraPrandesh. Πιο συγκεκριμένα, η IGIAT εφήρμοσε μια σειρά από μαθήματα πιστοποίησης και άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για τα στελέχη της APIIC.

Το έργο περιελάμβανε την δημιουργία τμημάτων υποστήριξης – εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της IGIAT καθώς και την υποστήριξη της εφαρμογής – υλοποίησης των τμημάτων αυτών. Μια μεικτή προσέγγιση λήφθηκε, περιλαμβάνοντας διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις με έμφαση στην ομαδική εργασία και τη σύνταξη μελετών περιπτώσεων αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες βελτίωσης για τρεις βιομηχανικές περιοχές που βρίσκονται στο Visakhapatnam της Ινδίας. Επιπλέον, το έργο περιελάμβανε την παροχή υποστήριξης στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επί της Ανάπτυξης Οικο – Βιομηχανικών Πάρκων στην Andhra Pradesh, στην Hyderabad.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η Living Prospects Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, ανέλαβε και πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:
  • προετοιμασία και κατάρτιση των εκπαιδευτών
  • προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού
  • εκπαίδευση των περίπου 15 Διαχειριστών Βιομηχανικών Ακινήτων
  • υποστήριξη στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, της Ανάπτυξης Οικο – Βιομηχανικών Πάρκων στην Andhra Pradesh