Περιγραφή Έργου

Το έργο STAR, το οποίο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «IPA Adriatic 2007-2013», έχει ως στόχο την δημιουργία ενός κοινού δικτύου συλλογής τουριστικών στατιστικών δεδομένων μεταξύ των χωρών Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας, Αλβανίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού των περιοχών της Αδριατικής.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 1.843.583 ευρώ (συγχρηματοδοτούμενος από το ΕΤΠΑ κατά 85%, ήτοι 1.567.045,55 €) ενώ η σύνθεση του εταιρικού του σχήματος είναι η εξής: οι επαρχίες Εμίλια Ρομάνια (Επικεφαλής Εταίρος), Αμπρούτσο, Βενέτο και Ριμίνι της Ιταλίας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, το Περιφερειακό συμβούλιο Δυρραχίου της Αλβανίας, το Επιχειρηματικό Κέντρο Ζένικα-Ντομπόι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, η σχολή διαχείρισης τουρισμού και φιλοξενίας στην Opatjia της Κροατίας, το Σύστημα στατιστικών πληροφοριών της Περιφέρειας Μάρκε της Ιταλίας και ο συνεταιρισμός Τουριστικών πρακτόρων Απουλίας και η Περιφέρεια Απουλίας της Ιταλίας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αντικείμενο των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή (μέσω της υπεργολαβικής ανάληψης υπηρεσιών από την ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών) είναι η υποστήριξη του αναδόχου στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου στο πλαίσιο του έργου STAR:   Ομάδα Ενεργειών Ι: Διασυνοριακή Διαχείριση έργου και συντονισμός(ΠΕ1) Ομάδα Ενεργειών ΙΙ: Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων (ΠΕ2) Ομάδα Ενεργειών ΙΙΙ: Τεχνική υποστήριξη του έργου (ΠΕ3: Μοιράζοντας τη γνώση στον τουριστικό τομέα της περιοχής της Αδριατικής, ΠΕ4: Προσβάσιμο δίκτυο τουριστικού δικτύου στην περιοχή της Αδριατικής,  ΠΕ5: Δουλεύοντας όλοι μαζί: Ενέργειες εξάσκησης που περιλαμβάνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις τουριστικού κλάδου και δημόσιας διοίκησης).