Περιγραφή Έργου

Το έργο ADRION, που εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREGIIIA Ελλάδα – Ιταλία, αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης κοινού για τα δρομολόγια Ελλάδος - Ιταλίας στους λιμένες Πάτρας, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας, καθώς επίσης και την υλοποίηση του συστήματος τηλεματικής Ι. Τ. Τ. Β. στον λιμένα του Μπρίντιζι και του συστήματος Logistics Marketplace στον λιμένα του Μπάρι.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. για τη διαχείριση του έργου ADRION, Interreg IIIA Ελλάδα-Ιταλία. Η Living Prospects Ε.Π.Ε. συνεργάστηκε άμεσα με τη διοίκηση και τα στελέχη του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την ετοιμασία των Εκθέσεων Διαχείρισης του έργου, καθώς και για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών. Οι Εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από την Living Prospects Ε.Π.Ε. περιελάμβαναν συνολικά επτά Εκθέσεις Προόδου και την Τελική Έκθεση. Παράλληλα, τα στελέχη της Living Prospects Ε.Π.Ε. παρείχαν υποστήριξη στον Ο.Λ.ΚΕ. κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.