Περιγραφή Έργου

Green Productivity Pakistan Program – ESPIRE green.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή ειδικού – συμβούλου σε θέματα «Πράσινης» Παραγωγής για δύο συνεργεία - workshops στο πλαίσιο του προγράμματος Green Productivity Pakistan Program – ESPIRE green. Συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις εργασίας για το σχεδιασμό του έργου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Λαχώρη και Καράτσι, στο Πακιστάν. Εισαγωγική διάλεξη για μη τεχνικά εκτελεστικά στελέχη και διαμορφωτές πολιτικής, καθώς και υποστήριξη ομάδων εργασίας για την Πράσινη Παραγωγικότητα. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην ομάδα έργου ESPIRE για την ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση υπηρεσιών πράσινης παραγωγικότητας.