Περιγραφή Έργου

Το έργο “GIPSY_Greek Italian Port System as Multimodal Platforms managed by ICT” υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ με την συμμετοχή φορέων και των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, εταίροι του έργου ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, η Επαρχία του Μπάρι, το Λιμάνι του Μπάρι, η Επαρχία του Πρίντιζι, η Λιμενική Αρχή του Πρίντιζι, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας / Γενική Γραματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας.

Στα πλαίσια του “GIPSY_Greek Italian Port System as Multimodal Platforms managed by ICT” δημιουργήθηκε ένα σύστημα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με στόχο τον Έλεγχο και τη Διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμενικών κόμβων του Μπάρι, του Πρίντεζι, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας και της Πάτρας.

.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη Διαχείριση του έργου GIPSY προς τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREGIIA Ελλάδα – Ιταλία. Η Living Prospects Ε.Π.Ε. συνεργάστηκε άμεσα με τη διοίκηση και τα στελέχη του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για την ετοιμασία των Εκθέσεων Διαχείρισης του έργου, καθώς και για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών. Οι Εκθέσεις που ετοιμάστηκαν από την Living Prospects Ε.Π.Ε. περιελάμβαναν συνολικά επτά Εκθέσεις Προόδου και την Τελική Έκθεση. Παράλληλα, τα στελέχη της Living Prospects Ε.Π.Ε. παρείχαν υποστήριξη στον Ο.Λ.ΚΕ. κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.