Περιγραφή Έργου

Tο έργο JoyNeet (Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns) στοχεύειστηνενίσχυσητηςσυμμετοχήςνέωνυπο-αντιπροσωπευόμενων πολιτών από μικρές κοινότητες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω συνεδρίων για θέματα πολιτικής ΕΕ και πρωτοβουλιών νεανικής κινητικότητας.

 

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
  • Διαμονή και Διατροφή Συνέδρων JoyNeet
  • Ενοικίαση χώρων συνάντησης JoyNeet& εξοπλισμού
  • Μετακινήσεις και Ξεναγήσεις Συνέδρων
  • Παροχή Δεξίωσης σε συνέδρους
  • Παραγωγή Υποστηρικτικού Υλικού Συνεδρίου (banners, leaflets, κλπ.)
  • Διοικητική/Γραμματειακή Υποστήριξη Τελικής Συνάντησης JoyNeet
  • Υπηρεσίες Διερμηνείας/Μετάφρασης για συνέδρους JoyNeet