Περιγραφή Έργου

Το έργο “SOSEDEE – Support of Social Enterprises Development & Enhancement of Employment”, με εταίρους τον Δήμο Gotse Delchev, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης των εν λόγω επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών.

Κύρια αποτελέσματα του έργου αναμένονται να είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων του τρέχοντος προφίλ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην περιοχή εφαρμογής του έργου.
  • Η εκπαίδευση και διαδικτυακή εκμάθηση 120 δυνητικών και υπάρχοντων Κοινωνικών Επιχειρηματιών.
  • Η εγκαθίδρυση και λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών Επιχειρήσεων στον τομέα της πράσινης οικονομίας.
  • Η δημιουργία οχτώ (8) νέων ευκαιριών εργασίας.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η εταιρία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
  • Συντονισμός και Διαχείριση Φυσικού κι Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.
  • Προετοιμασία και υποβολή των ενδιάμεσων και της τελικής έκθεσης προόδου.
  • Προετοιμασία αιτημάτων πληρωμής.
  • Επικοινωνία με τους Εταίρους.
  • Συμμετοχή στις συναντήσεις και εκδηλώσεις του έργου.