Περιγραφή Έργου

Το έργο CARICA (Capitalization of Adriatic – Ionian Intermodal Connections to support the EUSAIR Action plan) κεφαλαιοποιεί πολυετείς δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ λιμένων του Ιονίου και της Αδριατικής. Αξιοποιεί τα αποτελέσματα του Προγράμματος IPA CBC 2007-2013 από έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτούνται ADRIATICMOS (1η πρόσκληση), INTERMODADRIA (2η πρόσκληση) και EASYCONNECTING (πρόσκληση για στρατηγικά έργα) τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με παράλληλο στόχο την διασύνδεσή τους και με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Οικονομική διαχείριση και υποβολή εκθέσεων του έργου
  • Υποστήριξη του Επικεφαλής Εταίρου στην εκπόνηση του πλάνου του ΠΕ3
  • Ανάλυση των δυσκολιών στα λιμάνια της Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας
  • Ανάλυση των πιθανών θαλάσσιων διαδρόμων και σχετικών προτεραιοτήτων στην Αδριατική και στο Ιόνιο
  • Σχέδιο δράσης σχετικά με τις στρατηγικές και προτεραιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν σε επίπεδο περιοχών IPA για την ανάπτυξη δικτύων εμπορικής δραστηριότητας - Μεθοδολογία και κριτήρια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και της έλλειψης συνδέσεων/δικτύων.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών – CBA, οικονομικές προβλέψεις για την επιτάχυνση επενδύσεων, μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις απαιτήσεις για την επίλυση των δυσκολιών
  • Εντοπισμός των πιθανών πηγών χρηματοδότησης που είναι ήδη διαθέσιμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα εντός των IPA περιοχών
  • Ανάλυση των Σχημάτων χρηματοδότησης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα με προτάσεις για απόδοση κινήτρων σχετικά με τις διατροπικές μεταφορές.
  • Υποστήριξη του Επικεφαλούς εταίρου στην υλοποίηση των θεματικών panel meetings.