Περιγραφή Έργου

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE, καθώς επίσης και την έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE - Greek LIFE Task Force διοργάνωσε την Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του Προγράμματος LIFE, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, 9:30-19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου στην Κηφισιά. Παράλληλα, η Green Week αποτελεί μια ετήσια ευκαιρία για συζήτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Πρόκειται για τη συνάντηση ορόσημο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιβαλλοντολόγους, υπεύθυνους χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη από την Ευρώπη αλλά και ολόκληρη την Υφήλιο. Για το 2017, η Green Week πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου σε Μάλτα, Βέλγιο και Γερμανία, με θεματικό άξονα τις «Πράσινες θέσεις εργασίας για ένα πιο πράσινο μέλλον» και επίκεντρο το πώς οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ δημιουργούν πράσινες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη στην ΕΕ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τη ζήτηση νέων τύπων πράσινων δεξιοτήτων σε διαφόρους επαγγελματικούς κλάδους.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η Living Prospects ολοκλήρωσε την :
  1. Υποστήριξη συμμετοχής στο Green – Awards & LIFE Information Day (29 Μαίου – 2 Ιουνίου):
α. Συμμετοχή, δικτύωση και υποστήριξη της συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στα Green Awards. β. Προετοιμασία υλικού δημοσιότητας, παρουσιάσεων, πρακτικών και φωτογραφικού υλικού.
  1. Υποστηριξη παρουσίασης του έργου Adapt2change στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πρασινο Ταμείο για 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE στις 18 Μαίου στην Αθήνα:
α. Συμμετοχή, προετοιμασία παρουσιάσεων, υλικού δημοσιότητας,φωτογραφικού υλικού πρακτικών.