Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University Business School. Είναι μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας. Η εργασιακή του εμπειρία ξεκινάει από τον Οκτώβριο του 1999, στον ιδιωτικό τομέα, όπου απασχολήθηκε στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδικότερα σε επενδυτικά προϊόντα καθώς και στη σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών. Την περίοδο 18/12/2004 έως 1/04/2005, εργάσθηκε στην εταιρία Prudential ΕΠΕ ως βοηθός αναλογιστής, με κύρια καθήκοντα την πραγματοποίηση αναλογιστικών εκτιμήσεων και προβλέψεων στο πλαίσιο των κύριων λογιστικών προτύπων (IAS, FAS) που αφορούν παροχές προς τους εργαζομένους. Επιπλέον, ασχολήθηκε με την παροχή συμβουλών για την ίδρυση Επαγγελματικών Ταμείων από Ενώσεις Εργαζομένων. Από τις 11/04/2005 έως 17/09/2013 εργάστηκε  ως Γενικός Διευθυντής σε επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Κερκυραίων αλλά και του νέου Δήμου Κέρκυρας με καθήκοντα τη διοικητική και οργανωτική λειτουργία των Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, είχε την ευθύνη για τη διαχείριση και υλοποίηση μεγάλου αριθμού εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τελικός δικαιούχος των οποίων ήταν τόσο οι Δημοτικές Επιχειρήσεις όσο και ο ίδιος ο Δήμος. Από τον Ιανουάριο του 2016 είναι Γενικός Διευθυντής και εταίρος της Living Prospects Ε.Π.Ε.