Πράσινη Οικονομία Πράσινη Οικονομία
Γαλάζια Ανάπτυξη Γαλάζια Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια

ΕΡΓΑ ΣΕ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τίτλος Έργου Specialization Sector Provided Services Χώρα Έτος Κατάσταση Έργου
SOSEDEE - Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Διαχείρισης & Συναντήσεων του έργου SOSEDEE (D.1.2.2 Project Management & Project Meetings στο πλαίσιο του WP1 “Project Management and Coordination”) του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014 -2020 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Πολιτισμός & Κοινωνία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία, Ελλάδα 2018 Σε εξέλιξη
MED CO-EVOLVE - Διαχείριση και Συντονισμός (Πακέτο Εργασίας 1/WP 1) για την υλοποίηση του έργου Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη του βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE του προγράμματος INTERREG MED Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον, Πολιτισμός & Κοινωνία, Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
MED Blue Islands - Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη Συνολική Διαχείριση του έργου Blue Islands (Overall Project Management) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED. Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία, Τουρισμός Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία 2017 Σε εξέλιξη
Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. - Υποστήριξη συμμετοχής του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Green Awards & LIFE Information Day στις Βρυξέλλες και στην παρουσίαση του έργου Adapt2change στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Προγράμματος LIFE που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα. Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή, Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα, Ναυτιλία & Λιμένες Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βέλγιο, Ελλάδα 2017 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
JOYNEET - Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης και Υποστήριξης της Τελικής Συνάντησης του Έργου JOYNEET του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 και των συνοδευτικών δράσεων σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
MEDNETA - Αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ENPI Med “MEDNETA” και ειδικότερα της ποιότητας του έργου ως προς τους γενικούς και ειδικούς στόχους του, καθώς και του βαθμού επιτυχίας πραγματοποίησης των πακέτων εργασίας WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8 και των τελικών παραδοτέων του έργου. Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός, Πολιτισμός & Κοινωνία Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ADRIATinn - Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Κέρκυρας για την Υλοποίηση του Έργου ADRIATinn του προγράμματος IPA Adriatic 2007-2013 Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Μελέτες – Έρευνα Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Serbia, Σλοβενία 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Δήμος Πρεσπών - Εκπόνηση σχεδίου αγροπεριβαλλοντικών μέτρων με σκοπό βάσει των άρθρων 28 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Ελλάδα 2016 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
SWITCH – ASIA II - Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην αξιολόγηση των προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SWITCH – Asia II 2014 Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον, Βιομηχανία, Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 2015 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Europeaid - Παροχή υπηρεσιών ειδικού, στο πλαίσιο του έργου “Technical Assistance for the Evaluation Committee of IPA 2010 Sustainable Civil Society”. Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βέλγιο 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
TPNM - Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση του έργου “Tourist Promotion to New Markets -TPNM” Πράσινη Οικονομία Τουρισμός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Υλοποίηση και υποστήριξη των δράσεων 2.2 «Εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας της μεθοδολογίας του έργου», 2.4 «Σεμινάριο διάχυσης των αποτελεσμάτων στους παραγωγούς» και 2.5 «Συνδιοργάνωση τελικού συνεδρίου» του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του Προγράμματος «BIO OLEA-Utilization of biophenols from Olea Europea products – Olives, virgin olive oil and olive mill waste water» (Χρήση των βιοφαινολών από τα προϊόντα του είδους Olea europea – Ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείων), που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Υλοποίηση και υποστήριξη της Δράσης 2.1. “Προβολή” του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση και Δημοσιότητα” του Προγράμματος “BIO OLEA-Utilization of biophenols from Olea Europea products-Olives, virgin olive oil and olive mill waste water” (Χρήση των βιοφαινολών από τα προϊόντα του είδους Olea europea- Ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείων) που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
No Borders for Good Management - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συμφωνία με τη μελέτη καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στο νησί της Κέρκυρας, μεταξύ μικρομεσαίων ξενοδοχείων και των πελατών τους. Πράσινη Οικονομία Πολιτισμός & Κοινωνία Ενέργειες Δικτύωσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βουλγαρία 2014 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ISCI - Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων – συναντήσεων – επικοινωνιακών γεγονότων της ΑΝΙΟΝ για την υλοποίηση του έργου “ISCI – Innovative Services to Strengthen Cooperation and Internationalization between SMEs in the field of Agro-food industry” με κωδ. MIS 902043, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-13, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Ενέργειες Δικτύωσης Ελλάδα 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
IPA - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την αξιολόγηση προτάσεων έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδότησης “Civil Society Grant Schemes Based on Standardized assessment Criteria”, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IPA 2011. (Κροατία) Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κροατία 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Bioolea - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση των Δράσεων 1.2 «Συντονισμός και συναντήσεις του έργου», 1.3 «Διαχείριση έργου και συντονισμός» του Προγράμματος «BIO OLEA – Utilization of biophenols from Olea Europea products – Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater». Πράσινη Οικονομία Γεωργία & Διατροφή Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα, Ιταλία 2013 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για την παροχή επιστημονικών και νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεκμηρίωσης και συγγραφής εγγράφων για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής για την α. αγροτική ανάπτυξη β. υγεία, γ. Ναυτιλία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Μελέτες – Έρευνα Βέλγιο 2013 Σε εξέλιξη
ESPIRE - Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση του ESPIRE project – Sustainable Production for Pakistan Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πακιστάν 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
ΥΠΕΚΑ - Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου προς το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου “Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για τον προγραμματισμό, συντονισμό, παρακολούθηση και ωρίμανση των πράξεων που απαιτούνται για την έκδοση των κανονιστικών διατάξεων προς εφαρμογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλων κανονιστικών διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 2012 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
UNEP - Συγγραφή Έκθεσης Προόδου για την εκπόνηση 10ετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση (SCP). Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Γαλλία, Σουηδία 2010 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Rimed - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το έργο RIMED της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα Εκπαίδευση - Ενημερώση, Ενέργειες Δικτύωσης, Μελέτες – Έρευνα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Wasman - Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για το πρόγραμμα WASMAN της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg MED. Πράσινη Οικονομία Αστικό Περιβάλλον Μελέτες – Έρευνα Κύπρος, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
CoR - Σύμβαση Πλαίσιο με την Επιτροπή των Περιφερειών για τη συγκρότηση ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων στους τομείς α. κλιματική αλλαγή, ενέργεια και διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, β. Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων, της πολιτικής προστασίας και του τουρισμού, γ. Ναυτιλιακά θέματα και αλιεία, δ. Κοινή Αγροτική Πολιτική και αγροτική ανάπτυξη, ε. Προστασία καταναλωτή και δημόσια υγεία. Γαλάζια Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια, Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Υποστήριξη Διαμόρφωσης Πολιτικής Βέλγιο 2009 Ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Switch - Διεθνείς συναντήσεις εργασίας SWITCH - Asia Networking Event στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία). Πράσινη Οικονομία Διαθεματικός Ενέργειες Δικτύωσης Γερμανία, Μαλαισία 2009 Σε εξέλιξη